monument

Namen op stoeltjes
In het boek Jong geleerd van I.B. van Creveld staat een lijst van bijna 1700 namen van omgekomen joodse kinderen. Uit deze lijst zijn 400 voornamen geselecteerd. Deze voornamen, met daarachter de leeftijd, zijn gegraveerd in de ‘stoeltjes’ die het monument vormen. stoeltjes
Deze 400 namen staan symbool voor alle omgekomen joods kinderen. De volledige lijst staat op de panelen bij de tentoonstelling en ook op deze website.

Op het eerste gezicht vallen de namen op de ‘stoeltjes’ niet op en lijken de stoeltjes gewoon een speeltoestel in het verlengde van de verderop liggende speeltuin. Pas als je goed kijkt zie je dat er namen in gegraveerd zijn. Een eerste antwoord op de vraag waarom dit zo is, vindt je in de ringtekst.
Voor meer informatie moet je de brochure lezen of de website bekijken.

Rol Pr. Marijkeschool
fotoDe namen van de omgekomen joodse kinderen zijn opnieuw geschreven door kinderen van nu. Leerlingen van de Prinses Marijkeschool in Den Haag hebben de namen van de joodse kinderen herschreven en met elkaar gekeken wat het resultaat zou kunnen zijn op geïmproviseerde stoeltjes. foto
Het Joods Kindermonument zal worden geadopteerd door de Prinses Marijkeschool.

Ontwerpers
Het Joods Kindermonument is ontworpen door de in Den Haag wonenende kunstenaars Sara Benhamou en Eric de Vries.

2061 namen
Na de onthulling van het kindermonument in 2006 werden van verschillende kanten namen van Haagse kinderen aangedragen, die ontbraken in de lijst. Er is een nieuwe lijst samengesteld met de namen van 2061 Joodse, Roma en Sinti-kinderen. In het Museon bij de tentoonstelling Kind in Oorlog staat sinds 2013 een nieuw monument waarin alle namen van deze kinderen zijn opgenomen.


top

© Copyright 2012 Haags Gemeentearchief